Menu

Firma / BHP

Site Service Polska Sp.z o.o. posiada certyfkat PN-N 18001 - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Poprzez wprowadzane procedury oraz ciągły nadzór będzie naszym  wyznacznikiem standardów bezpiecznych warunków pracy zatrudnionych pracowników. W swoich działaniach kładziemy duży nacisk na współodpowiedzialność pracowników przy zarządzaniu bhp.

Uważamy że ciągły proces monitorowania procesów pracy oraz liczne szkolenia załogi i duże zaangażowanie kadry kierowniczej , służby bhp pozwala na bezpieczne realizowanie zadań w różnych obszarach. 

Wprowadzone rozwiązania i stosowane metody umożliwiają nam współpracę z najbardziej wymagającymi klientami.