Menu

Firma / Odpowiedzialny biznes

Site Service Polska Sp. z o.o.  to przedsiębiorstwo łączące długoletnią tradycję głównego udziałowca z nowoczesną technologią i sprawną organizacją. Odpowiedzialny biznes rozumiemy jako prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, uwzględniający wpływ naszych działań na zasoby ludzkie, naturalne, otoczenie społeczne i biznesowe. 

Sposób, w jaki działamy, jest dla nas równie ważny, jak osiągnięte korzyści. Funkcjonujemy w poczuciu odpowiedzialności za rozwój społeczno-ekonomiczny i zdajemy sobie sprawę, że podjęte przez nas decyzje powodują realne zmiany w otoczeniu.

Budujemy przejrzyste relacje z interesariuszami i opieramy je na przyjętych przez nas wartościach, tj. uczciwości, szacunku, odpowiedzialności i satysfakcji klienta. Każda forma naszej aktywności – zarówno wobec współpracowników jak i na zewnątrz – zaczyna się od aktywnego zbadania potrzeb drugiej strony, następnie przechodzi w etyczne działanie zapewniające najlepszą realizację zadania, a kończy się pielęgnowaniem relacji i pełnym wsparciem dla każdego klienta. Promujemy długofalową współpracę, świadome inwestycje, systemowe podejście do odpowiedzialności.