Menu

Oferta / Projektowanie i logistyka

Studia wykonalności i ewaluacja ofert

W ramach studiów i analiz nad przedsięwzięciami oceniamy możliwość wykonania inwestycji od strony technicznej wraz z zbudowaniem podstawowych warunków funkcjonowania które uzgadniamy ze zleceniodawcą. W kolejnym etapie koordynujemy akcje ofertowe, rozpoznanie rynku, projekty wstępne aż do fazy wykonawczej. Stałym elementem działania Naszej Firmy jest międzynarodowa współpraca z klientami i dostawcami. W ramach  oferty wykonujemy :

 • Studia wykonalności zadania
 • Proces ofertowy oraz rozpoznanie rynku dostaw
 • Analizy wykonalności zadania
 • Koncepcje modernizacji elektrowni i elektrociepłowni
 • Bilanse cieplne na potrzeby modernizacji
 • Projekty wstępne i ofertowe gotowych rozwiązań
 • Projekty podstawowe (Basic design)
   

Projekty budowlane

Tworzymy projekty dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych. Nasze rozwiązania za każdym razem muszą „nadążać” za specyfiką zadania. Stawia to wysokie wymagania całej kadrze zaangażowanej w projekt.

Nietypowość naszych projektów często wymaga poszerzonej wiedzy i doświadczenia co jest przyczyną dynamicznego rozwoju w dziedzinie projektów budowlanych.

 • Projekty wykonawcze typowych budynków i budowli (budynki, zbiorniki, fundamenty, instalacje),
 • Ekspertyzy budowlane
 • Projekty nietypowych konstrukcji pomocniczych
 • Projekty konstrukcji dla ciężkich transportów
 • Projekty rusztowań nietypowych
   

Koordynacja kontraktów

Dla płynnego prowadzenia każdego zadania wymagana jest odpowiednia komunikacja pomiędzy licznymi podwykonawcami oraz monitoring płynności postępów prac.  Te i inne prace są przez nas realizowane od lat z powodzeniem i ciągle rosnącą jakością.

 • Koordynacja pod względem BHP i terminowości wykonania prac
 • Koordynacja podwykonawców poszczególnych odcinków podczas prac na dużych obiektach
 • Rozbudowane harmonogramy realizacji kontraktów na wszystkich etapach
 • Raportowanie, analizy, prognozy w przebiegu kontraktu